JUNTS TRANSFORMEM EL NOSTRE BARRI

Carril Bici

Ara com ara, al nostre barri no disposem de cap tram de carril bici tot i que Igualada ja compta amb un total de 6,772 km de xarxa ciclista.

D’altra banda i partint de l’interès que té els veïns i veïnes del barri per fomentar els transports alternatius als vehicles motoritzats hem volgut fer una proposta de carril bici, presentada a la Comissió d’Estudi del Pla Mobilitat Urbanística Sostenible d’Igualada, per tal de donar més varietat d’elecció i seguretat a la ciutadania a l’hora de realitzar els seus desplaçaments, i amb el propòsit de connectar tots els centres educatius, culturals i d’oci que tenim al barri dins d’una mobilitat sostenible.

Amb aquest disseny també hem volgut tenir en compte les possibles connexions que tindríem amb la resta d’equipaments que estan fora del nostre barri per tal d’aconseguir una major integració del projecte global de carril bici de la ciutat.

Proposta presentada:

Enquesta mobilitat sostenible dins de la ciutat

*Totes les dades presentades en aquest apartat s’han tret del treball de recerca de l’alumne Ada Garcia Rey (2n Batxillerat Institut Pere Vives, Igualada)

En aquest apartat es descriu i analitza l’opinió d’una part del veïnat. Amb la finalitat d’extreure una conclusió global del punt de vista de la població, de cara la situació actual de la mobilitat sostenible a la ciutat.

Per tal de dur a terme aquesta valoració social, es va fer una enquesta a joves d’entre 15 i 27 anys, ja qui son els que tenen més dificultats per desplaçar-se al no disposar d’un vehicle personal.

Per una banda, les enquestes han sigut totalment anònimes per tal de no violar la intimitat de l’enquestat/da, així com la seva opinió. El model del qüestionari ha sigut el següent:

  1. Disposes d’algun vehicle no motoritzat o de potències inferiors per desplaçar-te? (Ex. bici, patinet elèctric, patins…) (300/300)

2. Si la teva resposta ha sigut “Sí”, amb quina freqüència l’utilitzes (256/300)

3. Si la resposta és que no en fas un ús regular, consideres que és perquè[1]… (198/300)

[1] S’entén per ús regular una freqüència diària.

4. Indiferentment de la freqüència amb què l’utilitzis creus que hi hauria d’haver més facilitats per al seu desplaçament? (vies per circular, aparcaments per a bicis, patinets,…) (300/300)

Altres respostes:
“Considero que hi ha suficients però se’n podrien facilitar més”
“L’ajuntament intenta facilitar el desplaçament però no acaben de fer-ho”
“Se n’han facilitat alguns però no tots”

5. Conclusió final (300/300)

Des de l’Associació Veïnal considerem que un canvi en els recursos afavorirà en la millora de les condicions dels desplaçaments i incentivaria a fer un ús més freqüent de la bicicleta, el patinet, els patins…

Altres respostes:
“Vaig a peu”
“Potser en faria un ús més regular si tingués on aparcar-la amb seguretat”