Propostes per millorar el nostre barri

Informar-vos que per donar veu al nostre barri, aquests dies hem mantingut reunions amb els diferents partits polítics del consistori, per traslladar les diferents propostes que hem anat recollint durant aquests últims mesos. Agrair la bona predisposició per part de tots ells, a l`hora d’escoltar-nos i també per compatir fórmules per treballar tots plegats, per millorar el nostre entorn i fer del nostre barri un espai millor per viure.

Acta Assemblea General Ordinària 2020