L’Associació Veïnal del Poble Sec d’Igualada, vol ser un lloc de trobada de la ciutadania, amb la voluntat de vetllar per una efectiva participació en els projectes de promoció i desenvolupament social i cultural.

També vol ser un mitjà per establir vincles d’amistat i cooperació entre les veïnes i els veïns, i entre totes les persones i entitats amb qui ens relacionem.

El compromís de l’Associació Veïnal del Poble Sec d’Igualada és amb tota la gent del barri, i vol ser un espai col·lectiu de totes i tots on es puguin rebre les propostes i es pugui participar en les diverses iniciatives de millora del nostre barri.

Com a entitat social sense ànim de lucre, la força de l’Associació es sustenta en el voluntariat dels seus membres i està oberta a tothom que estimi el barri.

L’objectiu de l’Associació és millorar la qualitat de vida de les persones, i ho pretén fer:

 • Gestionant iniciatives.
 • Fomentant la participació.
 • Representant al veïnatge.
 • Vetllant per la dinamització i ampliació de serveis.
 • Donant suport a les reivindicacions.
 • Essent interlocutors.

­Assessoria jurídica per a veïns i veïnes del barri, es posa a la disposició de tots els associats, un servei d’assessorament tècnic legal amb el despatx professional Gabinet Jurídic Claramunt & Cia. Advocats, vinculat des de fa molts anys al nostre barri.

Es tracta d’un servei sense cost, obert a veïns i veïnes del barri per cada primera consulta d‘un tema. Les demés consultes sobre un mateix tema seran al preu especial de 25 € (IVA inclòs). Las actuacions judicials, prejudicials, de gestió o administratives estan concertades a preus especials.

Què podem consultar?

 • Drets del consumidor, inclòs dret bancari.
 • Arrendaments, comunitat de propietaris (només per la comunitat), compravendes i demés contractes immobiliaris.
 • Pòlisses d’assegurances, sinistres o danys i accidents.
 • Família (tutela, matrimonial i parelles de fet de mutu acord).
 • Herències, particions, reclamació de legítimes.

Com s’ha de fer?

Posant-se en contacte amb el referit Gabinet al telèfon 93 804 61 00 o per correu electrònic a claramuntadvocats@claramutadvocats.com

Per poder optar aquest servei és imprescindible tenir al corrent el pagament de la quota de soci.

Vine i participa de la transformació del nostre barri.